VOOR WIE

 

Speciaal voor 4 tot 18 jaar

 

Ik richt me op kinderen en jongeren (4-18 jaar) en hun ouder(s)/

verzorger(s). Hoe jonger de kinderen hoe meer de ouders bij de behandeling

betrokken zijn.

 

Wanneer?

 

Bij de klachten valt te denken aan eet- of slaapproblemen,

zindelijkheidsproblemen, onbegrepen lichamelijke klachten, teruggetrokken of juist druk en agressief gedrag, snel en vaak boos zijn, faalangst, assertiviteitsproblemen, gepest worden, contactproblemen, piekerklachten, angst- en depressieve klachten, dwang en tics en klachten n.a.v. ingrijpende gebeurtenissen. Ook begeleiding t.a.v. het moeilijk om kunnen gaan met "in aanleg gegeven problemen", zoals AD(H)D of Autismespectrumstoornis.

 

WERKWIJZE

Na het intakegesprek besluiten we samen tot een aanpak. Dit kan zijn:

 

• Individuele therapie

In deze één op één contacten krijgen we zicht op de problemen en op

de oplossing. Doel is dat het kind weer kan vertrouwen op zijn eigen kracht.

De therapie is maatwerk. Soms werken we spelenderwijs, soms praten

we samen. Ouders zijn hierbij betrokken als ‘co-therapeut’.

• Kortdurende ouderbegeleiding

• Combinatie van het bovenstaande

 

 

Behandeling

 

Ik sluit aan bij de hulpvraag die kinderen en ouders mij stellen. Mijn werkwijze

is integratief met een oplossingsgericht karakter. Dat wil zeggen dat ik een

combinatie van behandelmethodieken gebruik, afgestemd op kind en ouders. (Waaronder EMDR, cognitieve gedragstherapie, ACT, speltherapie,)

De focus is vooral op de gewenste situatie in de toekomst. De behandeling

is kort. Doorgaans zijn niet meer dan 10-15 sessies nodig. Als dat beter lijkt

verwijs ik door naar anderen.

 

KOSTEN EN VERGOEDING

Kosten en vergoeding

 

De hulp die door de praktijk wordt geboden kan vergoed worden door de gemeente. Met veel gemeenten is een contract afgesloten. Voor lichte tot matige psychische klachten kan uw huisarts verwijzen naar de basis GGZ. Deze verwijzing, met daarop vermeld de aard van de problematiek, is noodzakelijk om voor vergoeding in aanmerking te komen.

 

U kunt zich ook op eigen initiatief aanmelden voor niet vergoede zorg. De kosten daarvoor bedragen per uur 95 euro (waarvan 45 min. contacttijd en 15 min. administratietijd).

 

Afspraken afzeggen

 

Afspraken die uiterlijk 24 uur van te voren afgezegd zijn worden niet in

rekening gebracht. Daarna wordt een afspraak wel in rekening gebracht.

 

JUDITH ROVERS

Als orthopedagoog-/GZ-psycholoog heb ik jaren gewerkt binnen het

(speciaal)onderwijs en binnen een instelling voor kinder- en jeugd psychiatrie.

Zowel op het vlak van diagnostiek als behandeling heb ik ruime ervaring.

Verder heb ik me o.a. geschoold in de oplossingsgerichte psychotherapie, integratieve kindertherapie, ACT en EMDR behandeling. Momenteel ben ik tevens werkzaam binnen de kinderrevalidatie.

Een aantal jaren heb ik zitting gehad in de CVI voor REC (3-4) Midden Brabant.

 

Ik ben geregistreerd als orthopedagoog-generalist(NVO), kinder- en jeugdpsycholoog(NIP)  EMDR practitioner en als GZ-psycholoog(in het BIG-register).

 

<

 

Algemene voorwaarden

 

Klachtenregeling

 

Informatie

 

Kwaliteitsstatuut

Aanmelden:

 

1.Vragenlijst

 

2.Overeenkomst

 

 

© 2023 Copyright Judith Rovers