Informatie: Toestemming: Voor behandeling van kinderen jonger dan 16 jaar, is toestemming van beide ouders nodig. Vanaf 16 jaar mogen kinderen zelf aanmelden. Indien ouders gescheiden zijn en beiden het ouderlijk gezag hebben, kan de hulpverlening alleen starten als beide ouders daarvoor toestemming geven.

 

Algemene voorwaarden

 

Klachtenregeling

 

Informatie

 

Kwaliteitsstatuut

Aanmelden:

 

1.Vragenlijst

 

2.Overeenkomst

 

 

© 2024 Copyright Judith Rovers