Speciaal voor 4 tot 18 jaar
Ik richt me op kinderen en jongeren (4-18 jaar) en hun ouder(s)/
verzorger(s). Hoe jonger de kinderen hoe meer de ouders bij de behandeling
betrokken zijn.

Wanneer?
Bij de klachten valt te denken aan eet- of slaapproblemen,
zindelijkheidsproblemen, onbegrepen lichamelijke klachten, teruggetrokken of juist druk en agressief gedrag, snel en vaak boos zijn, faalangst, assertiviteitsproblemen, gepest worden, contactproblemen, piekerklachten, angst- en depressieve klachten en klachten n.a.v. ingrijpende gebeurtenissen. Ook begeleiding t.a.v. het moeilijk om kunnen gaan met "in aanleg gegeven problemen", zoals AD(H)D of Autismespectrumstoornis.