Kosten en vergoeding
De hulp die door de praktijk wordt geboden kan vergoed worden door de gemeente. Met veel gemeenten is een contract afgesloten. Voor lichte tot matige psychische klachten kan uw huisarts verwijzen naar de basis GGZ. Deze verwijzing, met daarop vermeld de aard van de problematiek, is noodzakelijk om voor vergoeding in aanmerking te komen. 

U kunt zich ook op eigen initiatief aanmelden voor niet vergoede zorg. De kosten daarvoor bedragen per uur (waarvan 45 min. contacttijd en 15 min. administratietijd) 85 euro.
 
Afspraken afzeggen
Afspraken die uiterlijk 24 uur van te voren afgezegd zijn worden niet in
rekening gebracht. Daarna wordt een afspraak wel in rekening gebracht.